Igor Serša

MRI Laboratory
Condensed Matter Physics Department (F5)
"Jozef Stefan" Institute
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenia

e-mail: igor.sersa@ijs.si
tel: +386 1 477 3696
fax: +386 1 477 3191

Zbirka vaj iz fizike za študente NTF
Diplomsko delo
Magistrsko delo
Doktorsko delo

Mentorstvo in somentorstvo:
Tadej Kokalj (diploma)
Asja Kranjc (diploma)
Maja Glavič (diploma)
Jasna Urbanija (diploma)